Hóa học Lớp 9: Cho 27,6 g hỗn hợp gồm Al và Fe phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng sau phản ứng thu được 20,16 lít khí (đktc) . Tính thành phần

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 27,6 g hỗn hợp gồm Al và Fe phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng sau phản ứng thu được 20,16 lít khí (đktc) . Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu.
Ai giúp với. Cứu với môn hoá với, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 7 ngày 2022-04-14T12:51:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. nH_2(đktc)=\frac{V}{22,4}=\frac{20,16}{22,4}=0,9 (mol)
  Gọi x, y lần lượt là số mol của Al và Fe (x, y > 0)
            2Al+3H_2SO_4→Al_2(SO_4)_3+3H_2   (1)
              x                                                                   1,5x     mol 
             Fe+H_2SO_4→FeSO_4+H_2   (2)
               y                                                       y        mol
  Theo đề bài, ta có: mAl+mFe=27,6
                          ⇔27x+56y=27,6 (*)
  Mặt khác theo đề bài, ta có: nH_2(1)+nH_2(2)=0,9
                                         ⇔1,5x+y=0,9 (**)
  Theo (*) và (**) ta có hpt:
  $\left \{ {{27x+56y=27,6} \atop {1,5x+y=0,9}} \right.$⇒$\left \{ {{x=0,4} \atop {y=0,3}} \right.$ 
  →mAl=n.M=0,4.27=10,8 (g)
  →%mAl=\frac{m.100%}{mhh}=\frac{10,8.100%}{27,6}≈39,13%
       %mFe=100%-39,13%≈60,87% 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )