Hóa học Lớp 9: Cho 2.2g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng dư, người ta thu được 1,568 lít khí (đktc). Tính thành phần phầ

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 2.2g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng dư, người ta thu được 1,568 lít khí (đktc). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
A. 32,5% và 67,5%
B. 32,5% và 65,7%
C. 49.09% và 50,91%
D. 67,5% và 32,5%, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 7 ngày 2022-04-14T07:24:23+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $\text{Đặt }(n_{Al};n_{Fe})=(x;y)(mol)\\ PTHH:Fe+H_2SO_4\to FeSO_4+H_2\\ 2Al+3H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+3H_2\\ \Rightarrow \begin{cases} 27x+56y=2,2\\ 1,5x+y=n_{H_2}=\dfrac{1,568}{22,4}=0,07 \end{cases}\\ \Rightarrow \begin{cases} x\approx 0,03(mol)\\ y\approx 0,025(mol) \end{cases}\\ \Rightarrow \begin{cases} \%m_{Al}=\dfrac{0,03.27}{2,2}.100\%=36,82\%\\ \%m_{Fe}=100\%-36,82\%=63,18\% \end{cases}$
    Vậy không có đáp án nào đúng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )