Hóa học Lớp 9: : Cho 10,6 gam dd Na2CO3 cho tác dụng hoàn toàn với dd HCl. Thể tích khí CO2 thu được (đktc):

Question

Hóa học Lớp 9: : Cho 10,6 gam dd Na2CO3 cho tác dụng hoàn toàn với dd HCl. Thể tích khí CO2 thu được (đktc):, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 1 tháng 2022-03-11T03:11:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp
   

  hoa-hoc-lop-9-cho-10-6-gam-dd-na2co3-cho-tac-dung-hoan-toan-voi-dd-hcl-the-tich-khi-co2-thu-duoc

 2. n_Na2CO3 = (m_Na2CO3)/(M_Na2CO3) = (10,6)/106 = 0,1(mol)
  Na2CO3 + 2HCl -> NaCl + H2O + CO2 
      1                                                    1
      0,1                                                  0,1
  => V_CO2 = 24,79 . n_CO2 = 24,79 . 0,1 = 2,479 (lít)  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )