Hóa học Lớp 9: Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau: a) Ba(OH)2, KCl, Mg(NO3)2. b)Ca(OH)2; K2SO4; H2SO4;NaC

Question

Hóa học Lớp 9: Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau:
a) Ba(OH)2, KCl, Mg(NO3)2.
b)Ca(OH)2; K2SO4; H2SO4;NaCl
Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 1 tuần 2022-04-13T17:06:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a, Trích mẫu thử, cho quỳ tím vào các mẫu thử:
  – Quỳ tím hóa xanh: $Ba(OH)_2$
  – Quỳ tím không đổi màu: $KCl,Mg(NO_3)_2(1)$
  Cho dung dịch $AgNO_3$ vào (1):
  – Mẫu thử tạo kết tủa trắng: $KCl$
  – Mẫu thử không có hiện tượng: $Mg(NO_3)_2$
  $PTHH:KCl+AgNO_3\to KNO_3+AgCl\downarrow$
  b, Trích mẫu thử, cho quỳ tím vào các mẫu thử:
  – Quỳ tím hóa đỏ: $HCl,H_2SO_4(1)$
  – Quỳ tím hóa xanh: $Ca(OH)_2$
  – Quỳ tím không đổi màu: $K_2SO_4$
  Cho dung dịch $BaCl_2$ vào (1):
  – Mẫu thử tạo kết tủa trắng: $H_2SO_4$
  – Mẫu thử không có hiện tượng: $HCl$
  $PTHH:BaCl_2+H_2SO_4\to BaSO_4\downarrow+2HCl$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )