Hóa học Lớp 9: Axit đặc nóng có thể tác dụng vs những kim loại nào và sản phẩm tạo thành ra sao Axit đặc nguội -. Cho mk VD

Question

Hóa học Lớp 9: Axit đặc nóng có thể tác dụng vs những kim loại nào và sản phẩm tạo thành ra sao
Axit đặc nguội …..
Cho mk VD, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 2 tháng 2022-02-22T04:22:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Em tham khảo nha:
  Axit đặc nóng có thể tác dụng với các kim loại trừ $Au,Pt,..$
  Sản phẩm tạo ra là muối , sản phẩm khử và nước
  Axit đặc nguội không tác dụng với các kim loại : $Al,Fe,Cr,Au,Pt,..$
  Sản phẩm tạo ra là muối , sản phẩm khử và nước
   

 2. Axit đặc nóng có thể tác dụng với các kim loại trừ Au,Pt,..
  Sản phẩm tạo ra là muối , sản phẩm khử và nước
  Axit đặc nguội không tác dụng với các kim loại : Al,Fe,Cr,Au,Pt,..
  Sản phẩm tạo ra là muối , sản phẩm khử và nước

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )