Hóa học Lớp 8: Viết các công thức tính số mol

Question

Hóa học Lớp 8: Viết các công thức tính số mol, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 2 tháng 2022-03-02T01:07:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-03-02T01:09:37+00:00
  n = $\frac{m}{M}$ 
  – trong đó : n : số mol ( mol ) 
                      M : Khối lượng ( mol/gam ) 
                      m : khối lượng chất ( gam ) 
                      
   

 1. Cách công thức tính số mol là :
  => 
  n=m/M
  => 
  m=n.M
  =>
  M=m/n
  to 
  – n : Số mol 
  – m : Khối lượng chất ( gam  )
  – M : Khối lượng mol chất ( gam ) .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )