Hóa học Lớp 8: tính khối lượng của các chất 3. 1,25 mol khí SO3 4. 13,2 g khí Carbon đioxide (CO2)

Question

Hóa học Lớp 8: tính khối lượng của các chất
3. 1,25 mol khí SO3
4. 13,2 g khí Carbon đioxide (CO2), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 2 tháng 2022-03-09T09:20:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   3. – $M_{SO_3}=32+16×3=80(g/mol)$ 
  – $m_{SO_3}=n_{SO_3}×M_{SO_3}=1,25×80=100(g)$ 
  4. – $M_{CO_2}=12+16×2=44(g/mol)$ 
  – $n_{CO_2}=\dfrac{m_{CO_2}}{M_{CO_2}}=\dfrac{13,2}{44}=0,3(mol)$
  $#Kiều$

 2. $\text{3,Khối lượng SO3 :}$
  $\text{m$_{SO3}$=1,25.80=100(g)}$
  $\text{4,Khối lượng của CO2 : m$_{CO2}$=13,2(g) }$
  $\text{ tính số mol : n$_{CO2}$=13,2:44=0,3(mol)}$
  $\text{thể tích : V$_{CO2}$=0,3.24,79=7,437(lít)}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )