Hóa học Lớp 8: Tìm chất sản phẩm H2 + O2 -> Cu + Cl -> Ba + AlCl3 ->

Question

Hóa học Lớp 8: Tìm chất sản phẩm
H2 + O2 ->
Cu + Cl ->
Ba + AlCl3 ->, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 1 tuần 2022-04-13T13:48:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $2H_{2}+O_{2}→2H_{2}O$
  $⇒H_{2}O$
  $Cu+Cl_{2}→CuCl_{2}$
  $⇒CuCl_{2}$
  $3Ba+2AlCl_{3}→3BaCl_{2}+2Al$
  $⇒CuCl_{2}$

 2. $H_{2}$ + $O_{2}$ -> $H_{2}O$ 
  $Cu$ + $Cl$ -> $CuCl_{2}$ 
  $Ba$ + $AlCl_{3}$ -> $BaCl_{2}$ + $Al$
  #Lie

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )