Hóa học Lớp 8: Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một hợp chất là 7:20. Viết công thức hóa học

Question

Hóa học Lớp 8: Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một hợp chất là 7:20. Viết công thức hóa học, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 5 ngày 2022-06-17T09:45:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Vậy công thức hóa học của oxit Nito là: N2O5
  Chúc bạn học tốt, cho mình xin câu trả lời hay nhất
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \text{Gọi công thức hóa học của hợp chất là } $N_{x}$$O_{y}$
  $\text{Tỉ số khối lượng:}$
  $\frac{ m_{N} }{m_{O}}$ = $\frac{14.x}{16.y}$ = $\frac{7}{20}$ 
  ⇒$\frac{x}{y}$ = $\frac{7.16}{14.20}$ = $\frac{2}{5}$ 
  ⇒ \text{x=2, y=5}
  \text{Vậy CTHH của hợp chất là } $N_{2}$$O_{5}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )