Hóa học Lớp 8: Ở nhiệt độ thích hợp , khí hidro tác dụng với sắt III oxit Fe2o3 tạo thành sắt và nước a , Viết PTHH b, Tính thể tíc

Question

Hóa học Lớp 8: Ở nhiệt độ thích hợp , khí hidro tác dụng với sắt III oxit Fe2o3 tạo thành sắt và nước
a , Viết PTHH
b, Tính thể tích khí hidro cần dùng đktc và khối lượng sắt III oxit dùng dể chế ra 16,8 gam Fe, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 2 tháng 2022-02-18T16:04:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Fe_2O_3 + H_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ Fe + H_2O
  b) Số mol Fe sinh ra là:
  n_{Fe} = m/M = {16,8}/{56} = 0,3 (Mol)
  PTHH: Fe_2O_3 + 3H_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2Fe + 3H_2O
             0,1              ←  0,2             ←  0,3              (Mol)
  Thể tích của H_2 cần dùng ở đktc là:
  V_{H_2} = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 (Lít)
  Khối lượng của Fe_2O_3 dùng để chế ra 16,8 gam Fe là:
  m_{Fe_2O_3} = n.M = 0,1.(56.2 + 16.3) = 0,1.160 = 16 (Gam)

 2. a, PTHH:
            Fe_2O_3+3H_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2Fe+3H_2O
  b, n_{Fe}=\frac{m}{M}=\frac{16,8}{56}=0,3 (mol)
  PTHH            Fe_2O_3+3H_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2Fe+3H_2O
                               0,15           0,45        0,3                     mol
  →n_{H_2}=n_{Fe}=\frac{0,3.3}{2}=0,45 (mol)
       $V_{H_2(đktc)}$=n.22,4=0,45.22,4=10,08 (l)
  →n_{Fe_2O_3}=n_{Fe}=\frac{0,3.1}{2}=0,15 (mol)
       m_{Fe_2O_3}=n.M=0,15.160=24 (g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )