Hóa học Lớp 8: NaOH + CuSO4 => Cu(OH)2 + Na2SO4

Question

Hóa học Lớp 8: NaOH + CuSO4 —> Cu(OH)2 + Na2SO4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 6 tháng 2022-06-19T07:40:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2NaOH + CuSO_4 —> Cu(OH)_2 + Na_2SO_4
  cân bằng theo tỉ lệ 2:1:1:1
   

 2. Giải đáp:
  NaOH + CuSO4 —> Cu(OH)2↓ + Na2SO4 (chưa cân bằng)
  2NaOH+CuSO_4→Cu(OH)_2↓+Na_2SO_4 (cân bằng)
  $\text{Shield Knight}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )