Hóa học Lớp 8: mỗi hỗn hợp khí o2 và co2 có tỉ khối với hiddro là 17,5 Phần trăm của thể tích O2 trong hỗn hợp

Question

Hóa học Lớp 8: mỗi hỗn hợp khí o2 và co2 có tỉ khối với hiddro là 17,5
Phần trăm của thể tích O2 trong hỗn hợp, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 3 tuần 2022-06-04T11:20:00+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   75%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  \text{ Giả sử số mol của hỗn hợp là 1 mol }\\
  hh:{O_2}(a\,mol),C{O_2}(b\,mol)\\
   \Rightarrow a + b = 1(1)\\
  {M_{hh}} = 17,5{M_{{H_2}}} = 17,5 \times 2 = 35g/mol\\
   \Rightarrow {m_{hh}} = 35 \times 1 = 35g\\
   \Rightarrow 32a + 44b = 35(2)\\
  (1),(2) \Rightarrow a = 0,75;b = 0,25\\
  {V_{{O_2}}} = \dfrac{{0,75}}{1} \times 100\%  = 75\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )