Hóa học Lớp 8: Khử hoàn toàn 3g hỗn hợp gồm Fe3O4 và Al2O3 cần vừa đủ 0,896 lít H2 (đktc). Tính khối lượng mỗi chất rắn tạo thành sau phản ứng.

Question

Hóa học Lớp 8: Khử hoàn toàn 3g hỗn hợp gồm Fe3O4 và Al2O3 cần vừa đủ 0,896 lít H2 (đktc). Tính khối
lượng mỗi chất rắn tạo thành sau phản ứng., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 1 tuần 2022-04-13T18:46:49+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Chất rắn sau p/ứ gồm $Fe$ và $Al_2O_3$
  $Fe_3O_4+4H_2\xrightarrow{t^o} 3Fe+4H_2O$
  $n_{H_2}=\dfrac{0,896}{22,4}=0,04\ (mol)$
  $\to \left\{\begin{matrix}n_{Fe}=\dfrac{3}{4}n_{H_2}=0,03\ (mol)\\n_{Fe_2O_3}=\dfrac14n_{H_2}=0,01\ (mol)\end{matrix}\right.$
  $\to \left\{\begin{matrix}m_{Fe}=0,03.56=1,68\ (g)\\m_{Al_2O_3}=3-0,01.232=0,68\ (g)\end{matrix}\right.$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )