Hóa học Lớp 8: Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam kim loại magnesium (Mg) vào 400 cm3 dung dịch HCl x (mol/dm3) vừa đủ. Phản ứng xảy ra theo phương trình hóa h

Question

Hóa học Lớp 8: Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam kim loại magnesium (Mg) vào 400 cm3 dung dịch HCl x (mol/dm3) vừa đủ. Phản ứng xảy ra theo phương trình hóa học:
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2.
Cho khối lượng nguyên tử tương đối của Mg = 24.
Giá trị x là
a, 1,5
b, 0,6
c, 0,1
d, 1, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 tháng 2022-12-15T18:10:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  D. 1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – n_{Mg} = \frac{4,8}{24} = 0,2 (mol)
  Đổi 400 (cm^3) = 0,4 (dm^3)
  Phương trình hóa học: Mg + 2HCl -> MgCl_2 + H_2\uparrow
  Theo phương trình n_{HCl} = 0,4 (mol)
  -> x = C_{M(HCl)} = \frac{0,4}{0,4} = 1 (M)

 2. Giải đáp:D
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_(Mg)=m/M=(4,8)/24=0,2mol
  400cm^(3)=0,4dm^(3)
  PTHH xảy ra:
  Mg+2HCl->MgCl_2+H_2
  0,2→0,4mol
  n_(HCl)=2×n_(Mg)=0,2×2=0,4mol
  x=(0,4)/(0,4)=1M
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )