Hóa học Lớp 8: Hòa tan 0,2 mol NaCl vào nước để được 0,5 lít dung dịch . Nồng độ mol của dung dịch là?

Question

Hóa học Lớp 8: Hòa tan 0,2 mol NaCl vào nước để được 0,5 lít dung dịch . Nồng độ mol của dung dịch là?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 6 tháng 2022-06-11T12:48:55+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $PTHH:2NaCl+2H_2O\xrightarrow{đpdd} 2NaOH+Cl_2\uparrow+H_2\uparrow\\ \Rightarrow n_{NaOH}=n_{NaCl}=0,2(mol)\\ \Rightarrow C_{M_{NaOH}}=\dfrac{0,2}{0,5}=0,4M$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )