Hóa học Lớp 8: Hãy giải thích vì sao: %mo = 100% – (38,6 + 13,8)% = 47,6% Lưu ý: nguyên tử O là O3

Question

Hóa học Lớp 8: Hãy giải thích vì sao:
%mo = 100% – (38,6 + 13,8)% = 47,6%
Lưu ý: nguyên tử O là O3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 1 tháng 2022-04-07T20:56:59+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1.    flower
    Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    to Vì %m_O là số còn lại, tức ta có các chỉ số chất trước rồi thì suy ra 1 chất còn lại ( Nếu còn 2 nguyên tố thì ta không suy ra được phần trăm khối lượng của 1 nguyên tố chứa trong đó ).

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )