Hóa học Lớp 8: Dựa vào đâu em biết được có phản ứng hóa học xảy ra? A. Có chất mới sinh ra C. Tốc độ phản ứng B

Question

Hóa học Lớp 8: Dựa vào đâu em biết được có phản ứng hóa học xảy ra?
A. Có chất mới sinh ra C. Tốc độ phản ứng
B. Các chất tiếp xúc với nhau D. Có chất xúc tác, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 19 phút 2022-04-30T23:57:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Dựa vào việc hai chất mới tiếp xúc với nhau tạo ra một chất mới ta biết được phản ứng hóa học xảy ra}$
  $ ⇒ Đ/S:A $

 2. Giải đáp:
   A.Có chất mới sinh ra
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   +Dựa vào đâu em biết được có phản ứng hóa học xảy ra?
  => để biết có phản ứng hóa học xảy ra hay không ta dựa vào có chất mới sinh ra hay không 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )