Hóa học Lớp 8: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít khí axetilen (đktc) C2H2 a) Viết PTHH b) Tính Thể tích của oxi cần dùng (đktc) c) Tính khối lượng của sản p

Question

Hóa học Lớp 8: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít khí axetilen (đktc) C2H2
a) Viết PTHH
b) Tính Thể tích của oxi cần dùng (đktc)
c) Tính khối lượng của sản phẩm., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 1 tháng 2022-03-19T08:24:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a/ $2C_{2}$$H_{2}$ + $5O_{2}$ $\longrightarrow$ $4CO_{2}$$\uparrow$ + $2H_{2}$$O_{}$
  _______________________________________________________
  b/ Theo PT, ta có: $n_{C2H2}$ = $\dfrac{6,72}{22,4}$ = 0,3 (mol) 
  ⇒ $n_{O2}$ = $\dfrac{5}{2}$$n_{C2H2}$ = 0,3 . $\dfrac{5}{2}$ = 0,75 (mol) 
  ⇒ $V_{O2}$ = 22,4 . 0,75 = 16,8l 
  ________________________________________________________
  c/ + Theo PT, ta có: $n_{CO2}$ = $\dfrac{4}{2}$$n_{C2H2}$ = 0,3 . 2 = 0,6 (mol) 
  ⇒ $m_{CO2}$ = 44 . 0,6 = 26,4(g)  
  + Theo PT, ta có: $n_{H2}$ = $\dfrac{2}{2}$$n_{C2H2}$ = 0,3 . 1 = 0,3 (mol) 
  ⇒ $m_{H2}$ = 2 . 0,3 = 0,6(g)  
   

 2. nC2H2 = 0,3 mol
  a, PTHH : 2C2H2 + 5O2 –to–> 4CO2↑ + 2H2O
  Mol : 0,3 → 0,75 → 0,6
  b) nO2 = 0,75 mol
  => VO2 = 0,75 . 22,4 = 16,8 lit
   c) nCaCO3 = nCO2 = 0,6 mol -> mCaCO3 = 100 x 0,6 = 60(g)
  XIN hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )