Hóa học Lớp 8: Đốt cháy hoàn toàn 1 kg than chứa 90% cacbon và 10% tạp chất không cháy. Tính khối lượng không khí cần dùng và khối lượng CO2 sinh ra,

Question

Hóa học Lớp 8: Đốt cháy hoàn toàn 1 kg than chứa 90% cacbon và 10% tạp chất không cháy. Tính khối lượng không khí cần dùng và khối lượng CO2 sinh ra, biết rằng V không khí = 5VO2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 2 tháng 2022-03-12T04:16:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong 5kg than chứa 90% cacbon => mC nguyên chất = 5.90% = 4,5 kg = 4500 gam
  => Số mol C là: nC=450012=375mol
  PTHH:       C      +      O2  →to CO2
  Tỉ lệ PT:  1mol         1mol
  P/ứng:     375mol → 375 mol
  => Thể tích khí oxi cần dùng là: VO2=22,4.n=22,4.375=8400 lít
  Vì oxi chiếm 1/5 thể tích không khí => Vkk=5.VO2=5.8400=42000 lít

 2. Em tham khảo!
  Giải đáp:
   $8400l$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi $1kg$ thành $1000g$
  Ta có PTHH sau:
  $C+O_2$ $\xrightarrow{t^o}$ $CO_2$
  Vậy $\text{mC= 1000$\dfrac{90}{100}$=900g}$
  $\rightarrow$ Chỉ có $900g$ $C$ tham gia phản ứng
  Có $\text{nC=$\dfrac{m}{M}$=$\dfrac{900}{12}$=75 mol}$
  Dựa vào PTHH) $\text{nCO2=nO2=75 mol}$
  $\rightarrow$ $\text{V O2=75.22,4=1680 lít}$
  Vì $V_{kk}$ = $5V_{O_2}$
  $\rightarrow$ $\text{V kk=1680:$\dfrac{1}{5}$=8400 lít}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )