Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ phản ứng: Fex Oy + H2 SO4 -> Fex (SO4 )y + H2 O Với x # y thì giá trị thích hợp của x và y lần lượt là: A. 2

Question

Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ phản ứng:
Fex Oy + H2 SO4 -> Fex (SO4 )y + H2 O
Với x # y thì giá trị thích hợp của x và y lần lượt là:
A.
2 và 3
B.
3 và 2
C.
1 và 2
D.
3 và 4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 6 tháng 2022-06-19T10:56:22+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: 
  x là hóa trị của SO4==> x= 2
  y là hóa trị của Fe==> y =3 hoặc y=2
  Do x, y khác nhau
  => y=3
  Vậy ta có phương trình phản ứng
  2Fe(OH)3+ 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 6H2O
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )