Hóa học Lớp 8: Cho 12,5 gram natri sunfat (Na2SO4) tác dụng với dung dịch bari clorua (BaCI2) sau phản ứng thu được 23,3 gram bari sunfat (BaSO4) và 1

Question

Hóa học Lớp 8: Cho 12,5 gram natri sunfat (Na2SO4) tác dụng với dung dịch bari clorua (BaCI2) sau phản ứng thu được 23,3 gram bari sunfat (BaSO4) và 11,7 gram natri clorua (NaCI)
Tính khối lượng của bari clorua (BaCI2) đã tham gia phản ứng?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 7 ngày 2022-04-14T06:50:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
  m_(Na_2SO_4)+m_(BaCI_2)=m_(BaSO_4)+m_(NaCI)
  m_(BaCI_2)=m_(BaSO_4)+m_(NaCI)-m_(Na_2SO_4)
  m_(BaCI_2)=23,3+11,7-12,5
  m_(BaCI_2)=22,5 (g)
  Vậy khối lượng của bari clorua  đã tham gia phản ứng là 22,5 g

 2. $PTHH:Na_2SO_4+BaCl_2\to BaSO_4\downarrow+2NaCl\\ \text{Áp dụng định luật BTKL: }\\ m_{Na_2SO_4}+m_{BaCl_2}=m_{BaSO_4}+m_{NaCl}\\ \Rightarrow 12,5+m_{BaCl_2}=23,3+11,7\\ \Rightarrow m_{BaCl_2}=35-12,5=22,5(g)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )