Hóa học Lớp 8: cho 11,5 g kim loại A hoá trị II tác dụng hết với khí clo dư sinh ra 29,25 gam muối. tìm kim loại A

Question

Hóa học Lớp 8: cho 11,5 g kim loại A hoá trị II tác dụng hết với khí clo dư sinh ra 29,25 gam muối. tìm kim loại A, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 3 ngày 2022-06-19T01:18:34+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   Em xem lại đề nha
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  A + C{l_2} \to AC{l_2}\\
  {n_A} = {n_{AC{l_2}}} \Leftrightarrow \dfrac{{11,5}}{{{M_A}}} = \dfrac{{29,25}}{{{M_A} + 35,5 \times 2}}\\
   \Leftrightarrow 29,25{M_A} = 11,5{M_A} + 816,5 \Rightarrow {M_A} = 46g/mol
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )