Hóa học Lớp 8: Câu 8: Cho 9,6 gam MgO và CaO tác dụng vừa đủ với 19,6 gam axit H2SO4 thu được m gam hỗn hợp hai muối MgSO¬4, CaSO4 và 3,6 gam nước. Tí

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 8: Cho 9,6 gam MgO và CaO tác dụng vừa đủ với 19,6 gam axit H2SO4 thu được m gam hỗn hợp hai muối MgSO¬4, CaSO4 và 3,6 gam nước. Tính m, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 23 phút 2022-06-20T18:23:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Ko bt

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )