Hóa học Lớp 8: Câu 4. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm công thức hóa học của các hợp chất: A. NaCl, H2SO4, H2S B. FeCO3,Cl2, Na C. CaSO3, Na

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 4. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm công thức hóa học của các hợp chất:
A. NaCl, H2SO4, H2S B. FeCO3,Cl2, Na
C. CaSO3, NaOH, Fe D. NaCl, Cl2, O2,, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 5 ngày 2022-06-17T06:28:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:A
  Giải thích: Hợp chất được cấu tạo từ hai hoặc nhiều nguyên tố hóa học trở lên.
  Đơn chất là chất được cấu tạo từ một nguyên tố hóa học.
  Không chọn B vì Cl_2 ; Na là đơn chất. 
  Không chọn C vì Fe ; O_2 là đơn chất.
  Không chọn D vì Cl_2 ; O_2 là đơn chất

 2. Giải đáp:
  Câu 4. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm công thức hóa học của các hợp chất:
  A. NaCl, H2SO4, H2S
  B. FeCO3,Cl2, Na
  C. CaSO3, NaOH, Fe
  D. NaCl, Cl2, O2,
  B nhé 
  chúc bạn học tốt
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )