Hóa học Lớp 8: Câu 15: Cho biết , khối lượng mol của khí X là: A. MX = 44 g/mol B. MX = 11 g/mol B. MX = 22 g/mol B. MX = 33 g/mol Câu 16: Trong 1,25

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 15: Cho biết , khối lượng mol của khí X là:
A. MX = 44 g/mol B. MX = 11 g/mol B. MX = 22 g/mol B. MX = 33 g/mol
Câu 16: Trong 1,25 mol CO2 có bao nhiêu phân tử?
A. 6,02.1023 B. 7,5.1023 C. 12,04.1023 D. 18,06.1023, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 6 tháng 2022-06-21T04:11:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 16 :
  Số phân tử của 1,25 mol CO_2 :
  A_{CO_2} = nxxN = 1,25xx6xx10^{23} = 7,5xx10^{23} (phân tử)

 2. 15. A vì X là khí cacbonic thì $M_{X}$ = $M_{CO_{2}}$ = 12 + 32 = 44 g/mol
  16. Số phân tử $CO_{2}$: 1,25 × 6 $. 10^{23}$ = 7,5 $. 10^{23}$
  ⇒ Chọn B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )