Hóa học Lớp 8: Câu 11: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần theo thể tích của không khí: A. 21% khí nitơ ; 78% khí oxi ; 1% các k

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 11: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần theo thể tích của không khí:
A. 21% khí nitơ ; 78% khí oxi ; 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm).
B. 21% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm) ; 78% khí nitơ ; 1% khí oxi.
C. 21% khí oxi ; 78% khí nitơ ; 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm).
D. 21% khí oxi ; 78% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm) ; 1% khí nitơ.
Câu 12: Oxit sắt từ có công thức phân tử là:
A. Cu2O. B. CuO. C. Fe3O4. D. Fe2O3
Câu 13: Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do khí oxi có tính chất:
A. Khó hóa lỏng. B. Tan nhiều trong nước.
C. Nặng hơn không khí. D. Ít tan trong nước.
Câu 14: Nhóm công thức biểu diễn toàn oxit là:
A. CuO, HCl, SO3. B. CO2, SO2, MgO.
C. FeO, KCl, P2O5. D. N2O5, Al2O3, HNO3.
Câu 15: Không khí là: (chọn khẳng định đúng)
A. Một chất. B. Một đơn chất. C. Một hợp chất. D. Một hỗn hợp.
Câu 16: Khối lượng (gam) và thể tích (lít, ở đktc) khí oxi đủ dùng để đốt cháy hoàn toàn 3 gam cacbon lần lượt là:
A. 5,6 và 8. B. 8 và 5,6. C. 6,4 và 4,48. D. 4,48 và 6,4.
Câu 17: Khi phân hủy có xúc tác 122,5 gam kaliclorat, thể tích khí oxi thu được sau khi phân hủy là:
A. 48,0 lít. B. 24,5 lít. C. 67,2 lít. D. 33,6 lít.
Câu 18: Đốt cháy 15,5 gam photpho trong 11,2 lít khí oxi (ở đktc). Sau phản ứng thấy có m (gam) chất rắn. Giá trị m là:
A. 28,4 gam. B. 3,1 gam. C. 19,3 gam. D. 35,5 gam.
Câu 19: Khối lượng kali clorat cần thiết dùng để điều chế 48 gam khí oxi là:
A. 122,5 gam. B. 122,5 kg. C. 12,25 gam. D. 12,25 kg.
Câu 20: Tính thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1kg than đá chứa 96% cacbon và 4% tạp chất không cháy khác.
A. 179,2 lít. B. 17,92 lít. C. 17920 lít. D. 1792 lít., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 1 tháng 2022-03-14T07:31:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 11 :  C
  – 21% khí oxi ; 78% khí nitơ ; 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm).
  Câu 12 :  D
  – $Fe_{2}$$O_{3}$
  Câu 13 C
  – Vì $O_{2}$ nặng hơn không khí
  Câu 14 B
  – $CO_{2}$ , $SO_{2}$ , $MgO_{}$
  Câu 15 D
  – Một hỗn hợp giữa các khí 
  Câu 16 B
  – 8 và 5,6
  Câu 17 D
  – 33,6 lít.
  Câu 18 D
  – 35,5 gam
  Câu 19 A
  – 122,5 gam.
  Câu 20 D
  – 1792 lít.
   

 2. Câu 11 :  C. 21% khí oxi ; 78% khí nitơ ; 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm).
  Câu 12 :  D. Fe2O3
  Câu 13 C. Nặng hơn không khí
  Câu 14 A. CuO, HCl, SO3.
  Câu 15 D. Một hỗn hợp.
  Câu 16 B. 8 và 5,6
  Câu 17 D. 33,6 lít.
  Câu 18 D. 35,5 gam.
  Câu 19 A. 122,5 gam.
  câu 20 D. 1792 lít.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )