Hóa học Lớp 8: Câu 1. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi: A. Proton và electron B. Proton và nơtron C. Nơtron và electron D. Proton, nơtron và electron. C

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 1. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:
A. Proton và electron
B. Proton và nơtron
C. Nơtron và electron
D. Proton, nơtron và electron.
Câu 2. Dãy chất gồm các đơn chất:
A. Na, Ca, CuCl2, Br2.
B. Na, Ca, CO, Cl2
C. Cl2, O2, Br2, N2.
Câu 3. Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R với nhóm SO4 là R2(SO4)3. Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R và nguyên tố O là
A. RO B. R2O3 C. RO2 D. RO
Câu 4. Chất khí A có dA/H2 = 14 công thức hoá học của A là:
A. SO2 B. CO2 C. NH3 D. N2
Câu 5. Số phân tử của 16 gam khí oxi là:
A. 3. 1023 B. 6. 1023 C. 9. 1023 D. 12.1023
Câu 6. Đôt cháy hết một phân tử hợp chất A( chưa biết) cần 2 phân tử O2 . Sau phản ứng thu được 2 phân tử CO2 và 2 phân tử H2O. Công thức hoá học của hợp chất A là:
A. C2H6 B. C2H4 C. C2H4O D. C2H4O2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 1 tuần 2022-06-16T00:46:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Câu 1. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:
  A. Proton và electron
  B. Proton và nơtron
  C. Nơtron và electron
  D. Proton, nơtron và electron.
  Câu 2. Dãy chất gồm các đơn chất:
  A. Na, Ca, CuCl2, Br2.
  B. Na, Ca, CO, Cl2
  C. Cl2, O2, Br2, N2.
  Câu 3. Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R với nhóm SO4 là R2(SO4)3. Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R và nguyên tố O là
  A. RO
  B. R2O3
  C. RO2
  D. RO
  Câu 4. Chất khí A có dA/H2 = 14 công thức hoá học của A là:
  A. SO2
  B. CO2
  C. NH3
  D. N2
  Câu 5. Số phân tử của 16 gam khí oxi là:
  A. 3. 1023
  B. 6. 1023
  C. 9. 1023
  D. 12.1023
  Câu 6. Đôt cháy hết một phân tử hợp chất A( chưa biết) cần 2 phân tử O2 . Sau phản ứng thu được 2 phân tử CO2 và 2 phân tử H2O. Công thức hoá học của hợp chất A là:
  A.C2H6
  B.C2H4
  C.C2H4O
  D.C2H4O2
  $#chuúc bn hc giỏi$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )