Hóa học Lớp 8: Các chất sau đây chất nào tác dụng với oxi: S, P, NaCl, Fe. Viết phương trình hóa học( nếu có)?

Question

Hóa học Lớp 8: Các chất sau đây chất nào tác dụng với oxi:
S, P, NaCl, Fe. Viết phương trình hóa học( nếu có)?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 8 tháng 2022-04-19T20:13:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Em tham khảo!
  Giải đáp:
  $S,P,Fe$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có những PTHH minh họa sau:
  $+)$ $S$ $+$ $O_2$ $\xrightarrow{t^o}$ $SO_2$
  $+)$ $4P$ $+$ $5O_2$ $\xrightarrow{t^o}$ $2P_2O_5$
  $+)$ $3Fe$ $+$ $2O_2$ $\xrightarrow{t^o}$ $Fe_3O_4$
  ________________________________________________________________
  $+)$ Vì $NaCl$ là một muối nên không thể tác dụng với phi kim là Oxi
  $+)$ Đối với phản ứng giữa $Fe$ và $O_2$ sản phẩm tạo thành sẽ tùy thuộc vào lượng $O_2$ tham gia.

 2. Các chất tác dụng với oxi (oxi tác dụng với các kim loại, phi kim và các hợp chất khác): 
  + S 
  ⇒ PTHH: S + $O_{2}$ $\longrightarrow$ $SO_{2}$ 
  + P 
  ⇒ PTHH: $5O_{2}$ + 4P $\longrightarrow$ $2P_{2}$$O_{5}$
  + Fe 
  ⇒ PTHH: 3Fe + $2O_{2}$ $\longrightarrow$ $Fe_{3}$$O_{4}$
  _________________________________________________________________________
  + NaCl là muối nên ko tác dụng đc với $O_{2}$
  + Fe tác dụng với $O_{2}$ tùy thuộc vào lượng oxi tham gia và điều kiện phản ứng 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )