Hóa học Lớp 8: 13 g kim loại kẽm phản ứng vừa đủ với 200 ml dd HCl. Thể tích khí H2 thu được ở đktc và nồng độ mol của dung dịch axit là: 6,72 lít và

Question

Hóa học Lớp 8: 13 g kim loại kẽm phản ứng vừa đủ với 200 ml dd HCl. Thể tích khí H2 thu được ở đktc và nồng độ mol của dung dịch axit là:
6,72 lít và 3M.
8,96 lít và 1M.
4,48 lít và 2M.
4,48 lít và 1M., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 3 tuần 2022-06-04T17:47:08+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. 4.48lít & 2M

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )