Hóa học Lớp 12: Phản ứng nào sau đây được dùng để chứng minh phân tử glucôzơ có chứa nhiều nhóm ancol A phản ứng lên men B phản ứng với cuoh2 C phản ứn

Question

Hóa học Lớp 12: Phản ứng nào sau đây được dùng để chứng minh phân tử glucôzơ có chứa nhiều nhóm ancol
A phản ứng lên men
B phản ứng với cuoh2
C phản ứng với dung dịch brom
D phản ứng tráng bạc, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 1 tuần 2022-04-13T12:09:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: $B$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Glucozơ hoà tan $Cu(OH)_2$ tạo dd màu xanh lam chứng tỏ glucozơ có nhiều nhóm ancol $OH$ liền kề nhau 
  Phản ứng làm mất màu nước brom, phản ứng tráng bạc để chứng minh glucozơ có nhóm anđehit 

 2. Giải đáp:B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Glucozo không những chứa nhiều nhóm OH mà những nhóm OH này còn nằm liền kề nhau.
  Khi Glucozo phản ứng với Cu(OH)_2 sau phản ứng sẽ tạo ra phức đồng có màu xanh lam
  PTHH: C_6H_12O_6+Cu(OH)_2->(C_6H_11O_6)_2Cu+H_2O
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )