Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch y chứa m + 30,8 g muối mặ

Question

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch y chứa m + 30,8 g muối mặt khác nếu cho m gam X có tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được dung dịch z chứa mà + 36.5 gam muối. Giá trị của m là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 1 tháng 2022-03-19T15:00:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Gía trị của m là 112,2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số mol nAla = a và nGlu = b
  *Tác dụng với HCl: BTKL mHCl = m muối – mX = 36,5 gam
  nHCl = nAla + nGlu => a + b = 1 (1)
  *Tác dụng với NaOH:
  Ala → Ala-Na m tăng = 23 – 1 = 22 (g)
  a → 22a gam
  Glu → Glu-Na2 m tăng = 23.2 – 2 = 44 (g)
  b → 44b gam
  => m muối tăng = 22a + 44b = 30,8 (2)
  Giải (1) và (2) được a = 0,6 và b = 0,4
  => m = 0,6.89 + 0,4.147 = 112,2 (g)

 2. #Luân
  Gọi số mol nAla = a và nGlu = b
  *Tác dụng với HCl: BTKL mHCI = mmuối – mx = 36,5 gam
  nHCI = nAla + nGlu => a + b = 1 (1)
  *Tác dụng với NaOH:
  Ala → Ala-Na mtăng = 23 – 1 = 22 (g)
  a → 22a gam
  Glu → Glu-Na2 mtăng = 23.2 – 2 = 44 (g)
  b → 44b gam
  => mmuối tăng = 22a + 44b = 30,8 (2)
  Giải (1) và (2) được a = 0,6 và b = 0,4
  => m = 0,6.89 + 0,4.147 = 112,2 (g)
   Chúc bạn học tốt~

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )