Hóa học Lớp 11: Sục 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch D. Tính khối lượng các chất tan trong dung dịch D.

Question

Hóa học Lớp 11: Sục 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch D. Tính khối lượng các chất tan trong dung dịch D., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 2 tháng 2022-03-02T13:49:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  m_{NaHCO_3} = 4,2g
  m_{Na_2 CO_3} = 5,3g
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_{CO_2} = (2,24)/(22,4) = 0,1 (mol)
  n_{NaOH} = 0,15 . 1 = 0,15 (mol)
  Đặt T = (n_{OH-})/(n_{CO_2})
  T = (0,15)/(0,1) = 1,5
  1 < T < 2 -> tạo 2 muối NaHCO_3, Na_2 CO_3
  CO_2 + NaOH -> NaHCO_3
       x            x                              x
  CO_2 + 2NaOH -> Na_2 CO_3 + H_2 O
        y            2y                          y
  Gọi x, y lần lượt là số mol của NaHCO_3, Na_2 CO_3
  Ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x+y=0,1\\x+2y=0,15\\\end{cases}$ -> $\begin{cases} x=0,05\\y=0,05\\\end{cases}$
  m_{NaHCO_3} = 0,05 . (23 + 1 + 12 + 16 . 3) = 4,2 (g)
  m_{Na_2 CO_3} = 0,05 . (23 . 2 + 12 + 16 . 3) = 5,3 (g)

 2. Giải đáp:
  mNaHCO3 = 4,2 (g)
  mNa2CO3 = 5,3 (g)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 150ml = 0,15l
  nCO2 = 2,24 / 22,4 = 0,1 (mol)
  nNaOH = 0,15.1= 0,15 (mol)
  T = nNaOH/nCO2 = 0,15/0,1 = 1,5
  ⇒ sau p/ứng, NaHCO3 có x(mol) và Na2CO3 có y(mol)
  Phương trình p/ứng:
  CO2 + NaOH → NaHCO3
    x              x                x
  CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O
    y              2y                y
  Ta có:        nCO2 = x + y = 0,1 (1)
                   nNaOH = x + 2y = 0,15  (2)
  Từ (1),(2) ⇒ x = 0,05 ; y = 0,05
  mNaHCO3 = 0,05 . 84 = 4,2 (g)
  mNa2CO3 = 0,05 . 106 = 5,3 (g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )