Hóa học Lớp 11: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch KOH 1M. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng. a) Viết phương trình

Question

Hóa học Lớp 11: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch KOH 1M. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra?
b) Tính khối lượng muối tan trong dung dịch thu được?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 3 tuần 2022-06-14T23:24:10+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:a) 2KOH+CO_2->K_2CO_3+H_2O
   b) m_(K_2CO_3)=13,8g
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) n_(CO_2)=(2,24)/(22,4)=0,1mol
  n_(KOH)=Cm.V=1.0,2=0,2mol
  Đặt T=n_(OH^(-))/n_(CO_2)=(0,2)/(0,1)=2
  Do T=2 nên sẽ tạo muối trung hoà
  PTHH: 2KOH+CO_2->K_2CO_3+H_2O
  **Nếu T<1 thì tạo muối KHCO_3
  1<T<2 tạo 2 muối KHCO_3 và K_2CO_3
  T>2 tạo muối K_2CO_3
  b) n_(K_2CO_3)=n_(CO_2)=0,1mol
  ->m_(K_2CO_3)=0,1.138=13,8g

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )