Hóa học Lớp 11: Cho m gam Ba(OH)2 vào 100 ml dung dịch HCl 1.0M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch có pH=7. Tính giá trị của

Question

Hóa học Lớp 11: Cho m gam Ba(OH)2 vào 100 ml dung dịch HCl 1.0M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch có pH=7. Tính giá trị của m., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tháng 2022-12-21T07:42:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Do pH = 7 => Phản ứng xảy ra hoàn toàn, không dư axit hay bazo
  Ba(OH)_2 + 2HCl -> BaCl_2 + 2H_2O
  n_(HCl) = 1*0,1 = 0,1 mol
  => n_(Ba(OH)_2) = 0,1 : 2 = 0,05 mol
  => m = 0,05 * 171 = 8,55g
  Xin câu trả lời hay nhất ạ =)))

 2. Giải đáp:
  m=m$Ba(OH)_2$=8,55 g
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 100ml=0,1l
  nHCl=$C_M$.V=1.0,1=0,1 (mol)
  PTHH      $Ba(OH)_2$+2HCl→$BaCl_2$+$2H_2O$
                     0,05          0,1                               mol
  m$Ba(OH)_2$=n.M=0,05.171=8,55 (g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )