Hóa học Lớp 11: Cho 15,35 g hợp kim Zn và Fe vào dd HNO3 loãng, dư thấy có 4,48 lít ( đktc) khí NO duy nhất bay ra. Khối lượng Fe g hợp kim là:A. 6,5g

Question

Hóa học Lớp 11: Cho 15,35 g hợp kim Zn và Fe vào dd HNO3 loãng, dư thấy có 4,48 lít ( đktc) khí NO duy nhất bay ra. Khối lượng Fe g hợp kim là:A. 6,5g B. 11,2 g C. 5,6g D. 9,6 g, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 6 phút 2022-05-01T10:16:58+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: C.5,6g
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
              $n_{NO}$ =$\frac{4,48}{22,4}$ =0,2 mol
     Gọi x,y lll số mol của Zn và Fe
  3Zn + 8$HNO_{3}$ → 3$Zn(NO3)_{2}$ +2NO +4$H_{2}$$O_{}$ 
    x            ——————————-> $\frac{2}{3}$x 
   Fe + 4$HNO_{3}$  → $Fe(NO3)_{3}$  + NO + 2$H_{2}$$O_{}$ 
    y            ——————————-> y
  ta có hpt : $\left \{ {{\frac{2}{3}x + y =0,2} \atop {65x +56y=15,35}} \right.$ ⇔ $\left \{ {{x=0,15} \atop {y=0,1}} \right.$ 
  $m_{Fe}$ = 56 × 0,1 = 5,6g
  ⇒ Chọn C
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )