Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Tại sao không thể thực hiện phép chia cho số 0

Toán Lớp 9: Tại sao không thể thực hiện phép chia cho số 0

Comments ( 2 )

  1. Không thể thực hiện phép chia cho số 0 vì sẽ thu được một số vô cùng tiệm cận với số 0. Chúng ta không thể sử dụng bất kỳ con số nào để chia cho 0→không có giá trị nào có thể thỏa mãn được phép chia cho 0 → các nhà toán học đã sử dụng cụm từ “không xác định được”

  2. Tại sao không thể thực hiện phép chia cho số 0
    -> Nếu dùng các phép cộng, trừ, nhân thì cũng đều có kết quả là chính nó. Nếu chia nó thì sẽ thu được một số vô cùng tiệm cận với số 0.
     CUS

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh