Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC có AB=3cm, AC=4cm,BC=5cm;AH vuông góc với BC(H thuộc BC) a)tam giác ABC là tam giác gì ? vì sao? b)Tính độ dài AH c)vẽ

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC có AB=3cm, AC=4cm,BC=5cm;AH vuông góc với BC(H thuộc BC)
a)tam giác ABC là tam giác gì ? vì sao?
b)Tính độ dài AH
c)vẽ đường tròn (B;BH)và đường tròn(C;CH).Từ điểm A lần lượt kẻ các tiếp tuyến AM và AN cảu đường tròn (B)và (C) .Chứng minh ba điểm A,M,N thẳng hàng

Comments ( 2 )

 1. cho mình 5 sao + cảm ơn và câu trl hay nhất nhe?

  toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-co-ab-3cm-ac-4cm-bc-5cm-ah-vuong-goc-voi-bc-h-thuoc-bc-a-tam-giac-ab

 2. a) Xét tam giác ABC ta có
  BC2=52=25
  AB2+AC2=25
  ->BC2=AC2+AB2->tam giác ABC vuông tại A ( đinh lý pitago đảo)
  b) xét tam giác BAD và tam giác EDA ta có
  BD=AE (gt)
  AD=AD ( cạnh chung)
  góc BDA = góc EAD ( 2 góc sole trong và AE//BD)
  -> tam giac BAD= tam giac EDA (c-g-c)
  => AB=DE ( 2 cạnh tương ứng)
  c)ta có
  góc CAD+ góc BAD =90 (2 góc kề phụ)
  góc CDA+ góc DAH=90 ( tam giác ADH vuông tại H)
  góc BAD=góc DAH ( AD là tia p./g góc BAH)
  ->góc CAD=góc CDA 
  -> tam giác ADC cân tại C
  d) Xét tam giác ADC cân tại C ta có
  CM là đường trung tuyến ( M là trung điểm AD)
  -> CM là đường cao
  ta có
  góc BAD= góc ADE (  tam giác BAD= tam giác EDA)
  mà 2 góc nằm ở vị trí sole trong nên AB//DE
  mặt khác AB vuông góc AC (  tam giác ABC vuông tại A)
  do đó DE vuông góc AC
  Gọi F là giao điểm DE và AC
  Xét tam giác CAD ta có
  DF là đường cao (DE vuông góc AC tại F)
  AH là đường cao (AH vuông góc BC)
  AH cắt DE tại I (gt)
  -> I là trực tâm 
  mà CM cũng là đường cao tam giác ACD (cmt)
  nên CM đi qua I
  -> C,M ,I thẳng hàng

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khanh