Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho hàm số y=-2x (d1) và y=x-9 (d2). a. vẽ d1 và d2 trên cùng 1 mp tọa độ. b.Tìm tọa độ giao điểm M của d1 và d2 bằng phép tính. Giúp m

Toán Lớp 9: Cho hàm số y=-2x (d1) và y=x-9 (d2).
a. vẽ d1 và d2 trên cùng 1 mp tọa độ.
b.Tìm tọa độ giao điểm M của d1 và d2 bằng phép tính.
Giúp mình câu này với ạ

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (d_1): y=-2x 
  Cho x=0 => y=0
          x=1 => y=-2
  => (d_1) là đường thẳng đi qua 2 điểm có tọa độ (0;0) và (1;-2)
  (d_2): y=x-9 
  Cho x=0 => y=-9
          y=0 => x=9
  => (d_2) là đường thẳng đi qua 2 điểm có tọa độ (0;-9) và (9;0)
  Đồ thị hình bên dưới.
  b) Xét phương trình hoành độ của (d_1) và (d_2):
  -2x=x-9
  <=> 3x=9
  <=> x=3
  Với x=3 => y=-6
  Vậy giao điểm M của (d_1) và (d_2) có tọa độ (3;-6).

  toan-lop-9-cho-ham-so-y-2-d1-va-y-9-d2-a-ve-d1-va-d2-tren-cung-1-mp-toa-do-b-tim-toa-do-giao-die

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lyla Anh