Toán Lớp 9: BT1: Cho hai hàm số bậc nhất y = x và y = – x + 2 có đồ thị lần lượt là (d) và (d) a / 1 Hàm số nào là hàm số nghịch biến trên R? Vì sa

Toán Lớp 9: BT1: Cho hai hàm số bậc nhất y = x và y = – x + 2 có đồ thị lần lượt là (d) và (d)
a / 1 Hàm số nào là hàm số nghịch biến trên R? Vì sao?
b/V tilde e hai d hat o thị hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên bằng phép tính
c/ Cho đường thẳng (d^ prime prime ) : y = (m – 1) * x + 2m . Tìm m d hat e (d ), (d?) Và (d^ ?9 ) đồng quỵ.

0 bình luận về “Toán Lớp 9: BT1: Cho hai hàm số bậc nhất y = x và y = – x + 2 có đồ thị lần lượt là (d) và (d) a / 1 Hàm số nào là hàm số nghịch biến trên R? Vì sa”

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  a)\left( d \right)y = x\\
   \Leftrightarrow a = 1 > 0
  \end{array}$
  => Hàm số đồng biến trên R
  $\begin{array}{l}
  \left( {d’} \right):y =  – x + 2\\
   \Leftrightarrow a =  – 1 < 0
  \end{array}$
  => Hàm số nghịch biến trên R
  $\begin{array}{l}
  b)\left( d \right):y = x\\
  x = 1 \Leftrightarrow y = 1
  \end{array}$
  => Đồ thị hs là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm (1;1)
  $\begin{array}{l}
  \left( {d’} \right):y =  – x + 2\\
  Cho:x = 0 \Leftrightarrow y = 2\\
  Cho:x = 2 \Leftrightarrow y = 0
  \end{array}$
  => Đồ thị hs là đường thẳng đi qua 2 điểm$\left( {0;2} \right);\left( {2;0} \right)$
  Xét pt hoành độ giao điểm của chúng
  $\begin{array}{l}
  x =  – x + 2\\
   \Leftrightarrow 2x = 2\\
   \Leftrightarrow x = 1\\
   \Leftrightarrow y = x = 1\\
   \Leftrightarrow \left( d \right) \cap \left( {d’} \right) = \left( {1;1} \right)
  \end{array}$
  c) 3 đường thẳng đồng quy thì d3 đi qua giao điểm (1;1) của 2 đường thẳng trên
  $\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow 1 = \left( {m – 1} \right).1 + 2m\\
   \Leftrightarrow m – 1 + 2m = 1\\
   \Leftrightarrow 3m = 2\\
   \Leftrightarrow m = \dfrac{2}{3}\\
  Vay\,m = \dfrac{2}{3}
  \end{array}$

Viết một bình luận