Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: bây giờ mình đặt câu hỏi khó nè $Tìm$ $số$ `a` và `b` lớn nhất trong phép tính A=`(a+b)/(a-b)` ( biết rằng a và b luôn dương v

Toán Lớp 9: bây giờ mình đặt câu hỏi khó nè
$Tìm$ $số$ a và b lớn nhất trong phép tính
A=(a+b)/(a-b) ( biết rằng a và b luôn dương và a,b <30 ) Để A nhận giá trị lớn nhất

Comments ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-9-bay-gio-minh-dat-cau-hoi-kho-ne-tim-so-a-va-b-lon-nhat-trong-phep-tinh-a-a-b-a-b-biet

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )