Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: anh Mùi là nhân viên của một cửa hàng xe máy. Lương cơ bản là 6 000 000 đồng/ tháng nếu anh hoàn thành chỉ tiêu ( chỉ tiêu của 1 nhân v

Toán Lớp 9: anh Mùi là nhân viên của một cửa hàng xe máy. Lương cơ bản là 6 000 000 đồng/ tháng nếu anh hoàn thành chỉ tiêu ( chỉ tiêu của 1 nhân viên của hàng là phải bán được số xe máy bằng hoặc lớn hơn số ngày của tháng đó ) . nếu anh bán vượt chỉ tiêu thì nhận được tiền thưởng theo khung sau
*10 chiếc xe vượt chỉ tiêu ban đầu được 20% tiền lời khi bán được một chiếc xe
*10 chiếc xe vượt chỉ tiêu tiếp theo được 30% tiền lời khi bán được một chiếc xe
*từ chiếc xe thứ 21 vượt chỉ tiêu chở đi: được 40% tiền lời khi bán được một chiếc xe
trong tháng 6 vừa qua anh Mùi nhận được tổng số tiền lương của tháng là 20 800 000 đồng. Tính số xe bán được của anh Mùi trong tháng 6. Biết tiền lời khi bán được 1 chiếc xe là 2 000 000 đồng

Comments ( 1 )

 1. Số tiền thưởng của anh trong tháng 6(30 ngày): 20 800 000-6 000 000=14 800 000 (đ)
  Số tiền thưởng khi bán đc 10 chiếc xe đầu vượt chỉ tiêu: 2 000 000.20%.10=4 000 000(đ)
  Số tiền thưởng còn lại (khi ko tính 10 chiếc xe đầu):14 800 000-4 000 000=10 800 000(đ)
  Số tiền thưởng còn lại ( khi ko tính 20 chiếc xe đầu): 10 800 000- 30%.2 000 000.10=4 800 000(đ)
  Tiền thưởng của chiếc xe thứ 21 trở đi: 2 000 000.40%=800 000(đ)
  Số chiếc xe anh ấy bán đc trong tháng 6(30 ngày) : 30+10+10+4 800 000 : 800 000=56(chiếc)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khanh