Toán Lớp 8: Tính diện tích tam giác đều ABC biết: AB = AC = BC = 2 cm

Toán Lớp 8: Tính diện tích tam giác đều ABC biết: AB = AC = BC = 2 cm

TRẢ LỜI

 1. Xét ΔABC đều
  Ta kẻ AH ⊥BC
  ⇒BH=HC=2/2=1 (cm)
  Xét ΔAHC vuông tại H (gt)
  Áp dụng định lí Pytago có:
  $AH=\sqrt{AC^2-HC^2}=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$(cm)
  $⇒S_{ABC}=\dfrac{1}{2}.AH.BC=\dfrac{1}{2}.\sqrt{3}.2=\sqrt{3}(cm^2)$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Từ A kẻ đường cao AH
  ΔABC đều có AH là đường cao ứng với cạnh BC
      => AH đồng thời là đường trung tuyến ứng với canh BC
       => BH=1/2BC=1/2 .  2= 1(cm)
  ΔABH vuông tại H có:
        AB^2=AH^2+BH^2(Định lí Pytago)
   hay 2^2 =AH^2 + 1^2
       => AH=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}(cm)
  S_(ABC)=1/2 . AH . BC = 1/2 . \sqrt{3} . 2 = \sqrt{3}(cm^2)

  toan-lop-8-tinh-dien-tich-tam-giac-deu-abc-biet-ab-ac-bc-2-cm

  Trả lời

Viết một bình luận