Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Tìm số dư của phép chia `2^1000` chia cho 25 Ko dùng đồng dư để làm nhá vì thầy tôi chưa dạy đến chủ đề đồng dư :]

Toán Lớp 8: Tìm số dư của phép chia 2^1000 chia cho 25
Ko dùng đồng dư để làm nhá vì thầy tôi chưa dạy đến chủ đề đồng dư :]

Comments ( 2 )

 1. Dấu hiệu chia hết cho 25 là có 2 cs cuối là 25
   Ta có $2^{20}$  có cs tận cùng là 76 ( bấm máy tính để ra $2^{20}$ )
  Mà …76 mũ bao nhiêu cũng có  …76
  => $2^{1000}$=($2^{20}$ )^50 = (….76)^50=…76
  $2^{1000}$= …76 = …..75 + 1 
  Mà có …75 chia hết cho 25 ( theo dấu hiệu chia hết)
  =>$2^{1000}$ chia 25 dư 1

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  lũy thừa của 2 sát vs một bội số của 25 là 210=1024=BS 25-1
  ta có 2100=(210)10 = (BS 25-1)10 =BS 25-1
  số dư khi chia 2100 cho 25 là 1

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )