Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính : (x-2)(x+3)-x(x-2)

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính : (x-2)(x+3)-x(x-2)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x – 2)(x + 3) – x(x – 2)
  = x.x + 3x – 2x -2.3 – (x.x – 2x)
  = x^2 + x – 6 – (x^2 – 2x)
  = x^2 + x – 6 -x^2 + 2x
  = (x^2 – x^2) + (x + 2x) – 6
  = 0 + 3x – 6
  = 3x – 6

  Trả lời

Viết một bình luận