Toán Lớp 8: rút gọn biểu thức sau B=(x-1)^3 -2x(x-1)(x+1)+(x-1)(x^2+x+1)

By Hoa

Toán Lớp 8: rút gọn biểu thức sau
B=(x-1)^3 -2x(x-1)(x+1)+(x-1)(x^2+x+1)
Viết một bình luận