Toán Lớp 8: Một phụ nữ hái táo trong vườn. Để ra khỏi khu vườn, bà phải đi qua 4 cánh cửa, mà mỗi cánh cửa bề đều pahir để lại ½ số táo hiện có cho

By Băng

Toán Lớp 8: Một phụ nữ hái táo trong vườn. Để ra khỏi khu vườn, bà phải đi qua 4 cánh cửa, mà mỗi cánh cửa bề đều pahir để lại ½ số táo hiện có cho lính canh. Bà mang được 10 quả táo về nhà. Hỏi số táo mà đám lính canh đã giữ lại?

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Một phụ nữ hái táo trong vườn. Để ra khỏi khu vườn, bà phải đi qua 4 cánh cửa, mà mỗi cánh cửa bề đều pahir để lại ½ số táo hiện có cho”

 1. Giải đáp:
   Tổng số táo bà hái là 160 quả táo
  số táo cho những lính canh là 150 quả táo
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  số táo mà bà đã hái:
  10 x 2 x 2 x 2 x 2 = 160 quả.
  Số táo những lính canh giữ lại:
  160 – 10 = 150 quả
  ➻❥๖ۣۜCôηɠ☬♋
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  150 quả táo
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trước khi qua cánh cửa thứ tư bà còn số táo là:
  10.2=20 (quả)
  Trước khi qua cánh cửa thứ ba bà còn số táo là:
  20.2=40 (quả)
  Trước khi qua cánh cửa thứ hai bà còn số táo là:
  40.2=80 (quả)
  Trước khi qua cánh cửa đầu tiên bà còn số táo là:
  10.2=160 (quả)
  Vậy bà phải chia cho đám lính canh số quả táo là:
  160-10=150 (quả)
  Đáp số: 150 quả táo

  Trả lời

Viết một bình luận