Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Một người đi từ A đến B dài 200 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được 2/5 quãng đường thì người đó giảm vận tốc đi 10 km/h. Vì trời m

Toán Lớp 8: Một người đi từ A đến B dài 200 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được 2/5 quãng đường thì người đó giảm vận tốc đi 10 km/h. Vì trời mưa to lên đến B muộn hơn dự định 1h. Tính vận tốc dự định.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Vận tốc dự định của người đó là $40 km/h.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi vận tốc dự định của người đó là $x(km/h, x>0)$
  Thời gian dự định đi đến $B:\dfrac{200}{x}(h)$
  Quãng đường người đó đã đi trước khi giảm tốc: $\dfrac{2}{5}.200=80(km)$
  Thời gian người đó đã đi trước khi giảm tốc: $\dfrac{80}{x}(h)$
  Quãng đường người đó đi sau khi giảm tốc: $200-80=120(km)$
  Vận tốc người đó sau khi giảm tốc: $x-10(km/h)$
  Thời gian người đó đi sau khi giảm tốc: $\dfrac{120}{x-10}(h)$
  Ta có thời gian thực tế người đó đến $B$ muộn hơn dự định $1h$
  $\Rightarrow \dfrac{80}{x}+\dfrac{120}{x-10}-\dfrac{200}{x}=1\\ \Leftrightarrow \dfrac{80}{x}+\dfrac{120}{x-10}-\dfrac{200}{x}-1=0\\ \Leftrightarrow \dfrac{80(x-10)+120x-200(x-10)-x(x-10)}{x(x-10)}=0\\ \Leftrightarrow \dfrac{−x^2+10x+1200}{x(x-10)}=0\\ \Leftrightarrow  \left[\begin{array}{l} x=40\\ x=-30(L)\end{array} \right.$
  Vậy vận tốc dự định của người đó là $40 km/h.$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )