Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Một hình chữ nhật chiều dài hơn chiều rộng 6m, tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài là ¾ . Tính diện tích hình chữ nhật.

Toán Lớp 8: Một hình chữ nhật chiều dài hơn chiều rộng 6m, tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài là ¾ . Tính diện tích hình chữ nhật.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $S = 432\ m^2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $x\ (m)$ là chiều dài hình chữ nhật $(x >6)$
  $\Rightarrow$ Chiều rộng hình chữ nhật: $x – 6$
  Do tỉ số giựa chiều rộng và chiều dài là $\dfrac34$ nên ta được phương trình:
  $\quad\dfrac{x-6}{x} = \dfrac34$
  $\Leftrightarrow 4(x-6) = 3x$
  $\Leftrightarrow x = 24$
  $\Rightarrow x – 6 = 18$
  Diện tích hình chữ nhật:
  $S = 24.18  =432\ m^2$

 2. $\\$
  Gọi chiều dài hình chữ nhật đó là x và chiều rộng là y(m)(x>y>0)
  Chiều dài hơn chiều rộng 6m
  =>x-y=6
  Tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài là 3/4
  => y/x=3/4
  => y/3=x/4
  Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau :
  x/4=y/3=(x-y)/(4-3)=6/1=6
  Do đó :
  x=4.6=24(m)
  y=3.6=18(m)
  Diện tích hình chữ nhật đó là : 24.18=432(m^2)
  Vậy diện tích hình chữ nhật đó là 432(m^2)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )