Toán Lớp 8: khai triển đa thức: (2y ²-3y-1)(2y-1) giúp mình help

Toán Lớp 8: khai triển đa thức:
(2y ²-3y-1)(2y-1)
giúp mình help

0 bình luận về “Toán Lớp 8: khai triển đa thức: (2y ²-3y-1)(2y-1) giúp mình help”

 1. $#BenOkk$
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2y^2-3y-1)(2y-1)
  = 2(2y−1)y^2−3y(2y−1)−1(2y−1)
  = 4y^3−2y^2−3y(2y−1)−1(2y−1)
  = 4y^3−2y^2−6y^2+3y−1(2y−1)
  = 4y^3−2y^2−6y^2+3y−(2y−1)
  = 4y^3−2y^2−6y^2+3y−2y−1
  = 4y^3−8y^2+3y−2y+1
  = 4y^3−8y^2+1y+1
  = 4y^3−8y2+y+1

Viết một bình luận