Toán Lớp 8: Chứng minh: 2^60 + 5^30 chia hết 41

By Tuyết lan

Toán Lớp 8: Chứng minh:
2^60 + 5^30 chia hết 41

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Chứng minh: 2^60 + 5^30 chia hết 41”

 1. hay nhất ạ 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết + đáp án 
    2^60 + 5^30 chia hết 41 
  = 2^4 . 15 + 5^2 . 15
  = ( 2^4)^15 + ( 5^2)^15
  = 16^15 + 25^15
  ⇔ 16^15 + 25^15 chia hết cho 41 ⇔ 16 + 15 = 41 mà 15 lại là mot trong nhưng so lẻ trong so tự nhiên ⇔ 2^60 + 5^30 chia hết 41

  Trả lời

Viết một bình luận